Wysczuplone innowacje dla mikroprzedsiębiorców

NARZĘDZIE DO SAMOOCENY

Wprowadzenie

W wyniku wybuchu pandemii COVID19 innowacja stała się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Brak innowacyjności sprawia, że mikroprzedsiębiorstwa narażone są na najgorsze – utratę sprzedaży i udziału w rynku na rzecz konkurentów, którzy są bardziej zdolni do adaptacji, lub wręcz nieuchronne zamknięcie. W jaki sposób mikroprzedsiębiorstwa, które mają ograniczone zasoby i nie inwestują, mogą stać się innowacyjne i stać się takimi w sposób efektywny i opłacalny finansowo? Wyszczuplone innowacje to rozwiązanie.

Megtoda wyszczuplonych innowacji opiera się na zasadzie, że innowacji nie należy traktować jako jednorazowej sprawy, ale raczej jako coś, co jest zakorzenione w codziennej pracy i modelu biznesowym firmy. Wyszczuplone innowacje to podejście zorientowane na użytkownika, które wykorzystuje wczesne i częste testowanie produktów w celu zminimalizowania ryzyka, zwiększenia zaangażowania klientów i ostatecznie zwiększenia zysków.

Czy jesteś gotów na wyszczuplone innowacje? Skorzystaj z naszego wirtualnego testu pozwalającego ocenić Twoje obecne zdolności innowacyjne i gotowość do dalszego rozwijania się w tym kierunku.

Jak wziąć udział w teście? Po prostu przechodź przez kolejne sekcje i udzielaj odpowiedzi, które najlepiej oddają realia Twojego modelu biznesowego i procesów zachodzących w firmie.


Step 1 of 3 - Sekcja 1: W jaki sposób rozwiązujesz problemy?

 • Sekcja 1: W jaki sposób rozwiązujesz problemy?

  Wspaniale! Realizujesz już część założeń wyszczuplonych innowacji.
  Wspaniale! Empatia to kluczowy element Design Thinking I metody wyszczuplonych innowacji. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w module nr 1, sekcji 1.2 naszego kursu online.
  Wspaniale! Skupienie na kliencie jest jedną z podstaw metody wyszczuplonych innowacji.
  Wspaniale! Nowe pomysły i innowacje są kluczem do dalszego rozwoju.
  Wspaniale! To ważny krok w procesie wyszczuplonych innowacji.